TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI
TEB'DEN ÜRÜN BİLGİLERİ HK.
Bu yazı 4947. kez sizin tarafınızdan okunuyor.
( 05-06-2014 )

Psoderm Merhem Ve Psovate Merhem İsimli Ürünlerin Kısa Ürün Bilgisi Hakkında

 

39.A.00.002196

03.06.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından “Psoderm merhem” ve “Psovate merhem” isimli ürünlerin kısa ürün bilgisinin saklama koşullarında yer alan “Psoderm/Psovate seyreltilmemelidir” ibaresine istinaden kesintiler yapıldığı yönünde bildirimler ulaşmakta idi.

Söz konusu ibare Psoderm merhemin kısa ürün bilgisinden 15.04.2014 tarihli Bakanlık Onayı ile, Psovate merhemin kısa ürün bilgisinden de 18.04.2014 tarihli Bakanlık Onayı ile kaldırılmış olup, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yazısı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


 

 

Dabigatran İsimli Etken Madde İçin Düzenlenecek Raporlar Hakkında

39.A.00.002197
03.06.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen 27.02.2014 tarih ve 1178 sayılı yazı ile,

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.15.D- Dabigatran ve Rivaroksaban maddesinin;

“(1) Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip, non-valvuleratriyal fibrilasyonlu hastalarda (ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya ciddi mitral kapak hastalığı olmadığı gösterilen veya protez kapak hastalığı olmayan);

a) En az 2 ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda varfarin kesilerek dabigatran veya rivaroksaban tedavisine geçilebilir.

b) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran veya rivaroksaban tedavisine geçilebilir.” şeklinde düzenlendiği,

Medula ilaç bilgisine bakıldığında ise Dabigatran için; “04.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovasküler) Damar Hastalıkları Venöz Yetmezliği” ile “04.03 – Disritmiler” rapor kodları ile rapor düzenlenebileceği görülmekte olduğu,

Bu kapsamda non-valvuleratriyal fibrilasyonlu hastalığı olmayan yani disritmi tanısı ile raporu bulunmayan hastalar için; periferik ve serebral (serebrovaskuler) damar hastalıkları venöz yetmezliği tanısı ile rapor düzenlendiği takdirde dabigatran etken maddesinin ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddütler yaşandığı yönünde bildirimler geldiği belirtilmiş olup, uygulama birliğinin sağlanabilmesi adına, konunun Kurum nezdinde değerlendirilerek Birliğimize bilgi verilmesi talep edilmişti.

Kurum’dan gelen 20.05.2014 tarih ve 7550504 sayılı yazı ile, Dabigatran etken maddeli ilacın Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonunun “ Sağlı Uygulama Tebliği’nde bahsi geçen risk faktörlerinden biri veya daha fazlası olan nonvalvüler atriyal fibrilasyonlu yetişkin hastalarda inme ve sistemik embolinin önlenmesinde (SPAF) endikedir.” şeklinde olduğu, buradan da anlaşılacağı üzere hastanın non valvuler atrşyal fibrilasyon tanısının olmasının şart olduğu,

4.2.15.D- Dabigatran ve Rivaroksaban maddesinin 1.fıkrası uyarınca ilacın hangi hasta grubunda kullanılacağının belirtildiği,

Yazımıza konu ICD-10 tanı kodunun ise dabigatranın doğrudan endikasyonları arasında olmadığı, Tebliğin “…Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran veya rivaroksaban tedavisine geçilebilir...” hükmünün, (1) numaralı fıkrada belirtilen non-valvuler atriyal fibrilasyonlu hastalar için olduğu,

Bu durumda bu hükmün, non-valvuler atriyal fibrilasyonlu hastanın dabigatran etken maddeli ilacı INR testi aranmaksızın kullanabilmesine yönelik olarak raporlarının açıklama alanında aranması gereken bilgilerinden biri olduğu,

Sonuç olarak; söz konusu ilacın onaylı endikasyonu gereği; hastanın öncelikle non-valvuler atriyal fibrilasyonlu hasta grubunda olması gerektiğinden hastaya ait sağlık kurulu raporunun I48 ICD-10 kodu ile düzenlenmesi ve raporun açıklama kısmında Tebliğin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hükümlerin belirtilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Kurum’dan gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel SekreterBupropiyon Hcl İsimli Etken Madde İçin Düzenlenecek Raporlar Hakkında

39.A.00.002198
03.06.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen 27.02.2014 tarih ve 1176sayılı yazı ile,

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.2 - Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri başlıklı maddenin 1.fıkrası; “….Bupropiyon HCl yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.” şeklinde düzenlendiği,

Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımızdan tarafından; majör depresif bozukluğa ait bir ICD-10 kodu olmaması sebebi ile rapor düzenlenirken hangi ICD-10 kodu ve alt kırılımları ile düzenleneceği ile ilacın major depresif bozukluk tedavisinde kullanıldığının raporun açıklama kısmında yer alıp almaması gerektiği hususlarında tereddütler yaşandığı bildirilmiş olup, uygulama birliğinin sağlanabilmesi adına, konunun Kurum nezdinde değerlendirilerek Birliğimize bilgi verilmesi talep edilmişti.

Kurum’dan gelen 20.05.2014 tarih ve 7576982 sayılı yazı ile, Uluslarası bir sistem içinde tanımlanan ICD-10 kodları çalışmalarının Sağlık Bakanlığı kaynaklı olduğu, mevcut ruhsatlı bazı endikasyonlara ait birebir ICD-10 kodu bulunmadığı, bu durumun özellikle psikiyatri alanında mevcut tanılarda görüldüğü,

Bu amaçla özellikle psikiyatri alanındaki ICD-10 kodlarının Sağlık Bakanlığı ve ilgili hekim görüşleri alınarak düzenlendiği, çelişkili durumların tedaviyi engellememesi amacıyla antidepresan ve antiepileptik grubu ilaçlarda, ICD-10 kodları ile bu tanılarda kullanılacak ilaçların belirlendiği ve birebir tanı uyumu aranmamasına yönelik olacak şekilde duyuru ile mevzuat düzenlemesi yapılmış olmakla birlikte, söz konusu etkin maddeli ilacın diğer ilaçlardan farklı olarak Kurumca sadece majör depresyon endikasyonunda ödenmesi sebebi ile, ilaç raporlarında majör depresif bozukluk tedavisinde kullanıldığına dair bir açıklama bulunmasının gerektiği bildirilmektedir.

Kurum’dan gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Ekler aşağıdadır...


psoderm
dapigatran

Başlıklar
14-12-2017
13-12-2017
13-12-2017
12-12-2017
11-12-2017
09-12-2017
08-12-2017
08-12-2017
07-12-2017
06-12-2017
04-12-2017
02-12-2017
01-12-2017
01-12-2017
01-12-2017
30-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
28-11-2017
28-11-2017
24-11-2017
23-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
20-11-2017
20-11-2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | ileri

 
  Dilek ve Şikayet Kutusu
 

Etkinliler
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ – 4
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ – 3  (Ali Dağı Çevresini Yürüyoruz... )
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM FİLM FESTİVALİ
KAYSERİ BİLGİ FESTİVALİ
FOTOĞRAFÇILIK KURSUMUZ HK.
 
TEB Kısayollar
TEB Canlı Yayın
Yurt Dışı İlaç Temini için...
Faydalı Linkler
Türk Eczacıları Birliği
İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
e-devlet
e-bildirge
Resmi Gazete
SGK
Medula Reçete Giriş
MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi
Edak Ecza Koop.
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
 

Hizmetlerimiz   Çeşitli
Medula Reçete   Güncel İlaç Fiyat Listesi
Eczacı Odaları   e-Gazeteler
Üyelerimiz   Kayseri İş İlanları
      Hava Tahmini-KAYSERİ
 
  352 222 6767
  kayserieo@hotmail.com
Copyright © kayserieo.org.tr 2014
Online:   30   Bugün:   1048 Toplam:   25174476   İp:   54.90.92.204