TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI
SGK’nın 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyurusu Hakkında
Bu yazı 942. kez sizin tarafınızdan okunuyor.
( 12-09-2019 )

SGK’nın 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden

Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyurusu Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında” başlıklı duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda;

A-Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinin (a) alt bendi kapsamında yer alan “Bosutinib” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu;

B-Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (aa) bendi kapsamında yer alan “Beksaroten topikal” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu; düzenlenecek raporlar için “Üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az 3 dermatoloji uzmanının yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden üçüncü basamak sağlık kurumlarında dermatoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır…” içerikli (b) alt bendi esas alınacağı;

C-Tebliğin 4.2.13.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında “Tenofovir alafenamid fumarat” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu;

Ç- Tebliğin 4.2.25 numaralı maddesi kapsamında “gabapentin” ile “pregabalin” etkin maddeli ilaçlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacağı;

D- Tebliğin 4.2.35 numaralı maddesi kapsamında “gabapentin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacağı;

E- Tebliğin 4.2.35.A numaralı maddesi kapsamında “pregabalin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu sağlık kurulu raporuna istinaden romatoloji, algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya beyin cerrahisi uzman hekimlerince, Tebliğin 4.2.35.B numaralı maddesi kapsamında “pregabalin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu sağlık kurulu raporuna istinaden romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya algoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacağı;

F- Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesi kapsamında SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu rapora istinaden 6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacağı;

G- Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesi kapsamında bupropiyon HCl, vortioksetin ve agomelatin içeren ürünler ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu rapora istinaden psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacağı;

Ğ- Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesi kapsamında klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertindol veya paliperidon içeren ürünler ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu rapora istinaden psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacağı;

H-Tebliğin 4.2.24.B numaralı maddesi kapsamında yer alan etkin maddeli ilaçlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu;

I- Tebliğin 4.2.49 numaralı maddesi kapsamında yer alan etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu;

İ- Tebliğ eki “EK-4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” 5.1.5 numaralı maddesinde yer alan “mepolizumab” etkin maddeli ilaçlar açısından; halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu;

J- Tebliğ eki “EK-4/F Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi” 37 nci maddede yer alan “Alprostadil 10 ve 20 mcg/ml”, 47 nci maddede yer alan “Deferasiroks”, 77 nci maddede yer alan “fludrokortizon” ile 78 nci maddede yer alan “intratekal baklofen” etkin maddeli ilaçlar açısından; halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.Başlıklar
18-02-2020
15-02-2020
14-02-2020
14-02-2020
13-02-2020
13-02-2020
11-02-2020
10-02-2020
08-02-2020
08-02-2020
08-02-2020
07-02-2020
07-02-2020
06-02-2020
06-02-2020
05-02-2020
04-02-2020
03-02-2020
01-02-2020
01-02-2020
01-02-2020
01-02-2020
30-01-2020
30-01-2020
30-01-2020
30-01-2020
29-01-2020
29-01-2020
29-01-2020
29-01-2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | ileri

 
  Dilek ve Şikayet Kutusu

 
 
TEB Kısayollar
TEB Canlı Yayın
Yurt Dışı İlaç Temini için...
TEB Majistral
Faydalı Linkler
Türk Eczacıları Birliği
İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
e-devlet
e-bildirge
Resmi Gazete
SGK
Medula Reçete Giriş
MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi
Edak Ecza Koop.
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
 

Hizmetlerimiz   Çeşitli
Medula Reçete   Güncel İlaç Fiyat Listesi
Eczacı Odaları   e-Gazeteler
Üyelerimiz   Kayseri İş İlanları
      Hava Tahmini-KAYSERİ
 
  352 222 6767
  kayserieo@hotmail.com
Copyright © kayserieo.org.tr 2014
Online:   57   Bugün:   591 Toplam:   26575646   İp:   35.175.172.211