TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI
KOSGEB DESTEĞİ HK.
Bu yazı 891. kez sizin tarafınızdan okunuyor.
( 30-07-2020 )

Değerli Meslektaşlarımız,

Eczanelerinize alacağınız elemanlarda KOSGEB ve İŞKUR desteklerinden yararlanabilirsiniz.

Yardımcı veya İkinci Eczacı çalıştırılması durumunda ise nitelikli eleman destekleri mevcuttur.

Son 3 yıl içerisinde üniversiteden mezun olmuş olan eleman tahsislerinde bayan elemanlar için % 80, erkek eleman için % 60 maaş desteği bulunmaktadır.

Ayrıca İş Kur’a başvuru yapılması durumunda da Sigorta pirim desteği sağlanmaktadır.

Kosgeb’e İnternet üzerinden girişler yapılarak Eczacı ve Yardımcı eczacı birlikte başvuru yapmalıdır.

Detaylı bilgi aşağıdaki gibidir.


---------------------------------------------------------

10.07.2020 tarihli duyurumuz hk.

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

KOSGEB tarafından nitelikli eleman desteği genel şartlarında bazı güncellemeler yapılmış ve nitelikli eleman desteğinden yararlanmak isteyen işletmeler için SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışanı olma şartı kaldırılmıştır. Buna göre;

·  İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki, işletmenin son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120 (yüz yirmi) gün olması gerekmektedir.

·  İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) nitelikli eleman için destek ödemesi yapılmaktadır.

Yardımcı veya ikinci eczacı başlatmak isteyen üyelerimizin bu desteklerden yararlanabilirler.

·   Yardımcı ve/veya ikinci eczacı için SGK girişi yapılmadan önce başvuru ve onay süreçleri tamamlanmalıdır.


Destek programından yararlanma koşulları

MADDE 17–

(1) Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

(3) Destek programının süresi işletme için 2 (iki) yıldır.

(4) İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.

 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/180/nereden-baslamaliyim

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/176/veritabanina-nasil-kayit-olunur

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/178/kobi-beyannamesi-nasil-doldurulur

 

Nitelikli eleman istihdam desteği

MADDE 9 –

(1) Bu desteğin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.

(2) Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir.

(3) Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.

(4) İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki işletmenin son 6 (altı) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 900 (dokuz yüz) gün olması gerekir. Bu koşul, Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda (Tablo 3) belirtilen öncelikli teknoloji alanlarında veya teknopark sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

(5) İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır.

(6) Nitelikli eleman giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntem dikkate alınır.

a) Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dahil aylık net asgari ücret tutarının 30 (otuz)’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir. Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,25 (bir yirmi beş), lisans mezunları için 1,5 (bir buçuk), yüksek lisans mezunları için 1,75 (bir yetmiş beş), doktora mezunları için 2 (iki) olarak uygulanır.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın çalışma gün sayısına bölünmesi ile elde edilen günlük tutar belirlenir.

c) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen günlük tutarlardan düşük olanının, çalışma gün sayısı ile çarpımı sonucunda çıkan tutarın destek oranıyla çarpılmasıyla aylık destek tutarı belirlenir.

(7) Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi esas alınır. Söz konusu tarihte nitelikli elemanın birden fazla mezuniyetinin olması durumunda işletmenin seçtiği mezuniyet durumu esas alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın mezuniyet durumundaki değişiklikler dikkate alınmaz.

(8) İşletme ve nitelikli elemana ilişkin SGK ve/veya Yükseköğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında Uygulama Birimi tarafından KBS üzerinden yapılır. Uygun durumlarda bazı sorgulamalar KBS üzerinden otomatik olarak yapılabilir.

(9) Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.

(10) Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

(11) Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda elemana ilişkin destek süreci sona erer. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde programın geçerlilik süresi içerisinde olması şartı ile destek verilebilir.

(12) İşletme, nitelikli elemanın işe giriş tarihi itibariyle en az 3 (üç)’er aylık dönemler

için KBS üzerinden destek ödemesi talep eder. İşletme, programın tamamlanması, nitelikli

elemanın işten çıkarılması veya kendi isteğiyle ayrılması halinde 3 (üç) aylık dönemin

tamamlanmasını beklemeden destek ödeme talebinde bulunabilir.

(13) Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi durumunda destekten faydalanılabilir. Bu durumda, destek ödeme talebi işletmenin KBS’de kayıtlı olduğu Uygulama Birimine yapılır.

(14) İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden fazla alt işveren numarası olması durumunda; nitelikli elemanın SGK giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde gün kaybı olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili nitelikli elemana ilişkin destek süreci sona erer ve bu nitelikli eleman için gün kaybı olan aylara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.

(15) İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak işe ara verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe devam ettiği takdirde destek süreci devam eder. Rapor süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik Ödemesine destek sağlanmaz.

(16) Nitelikli eleman için sağlanan destek, destek programı bitiş tarihi itibariyle sona erer.

(17) Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir


GENEL BİLGİLENDİRME İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar
30-07-2020
29-07-2020
29-07-2020
29-07-2020
29-07-2020
28-07-2020
28-07-2020
28-07-2020
28-07-2020
27-07-2020
27-07-2020
25-07-2020
24-07-2020
24-07-2020
24-07-2020
22-07-2020
21-07-2020
20-07-2020
17-07-2020
17-07-2020
17-07-2020
17-07-2020
16-07-2020
16-07-2020
16-07-2020
14-07-2020
14-07-2020
14-07-2020
13-07-2020
13-07-2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 | ileri

 
  Dilek ve Şikayet Kutusu

 
 
TEB Kısayollar
TEB Canlı Yayın
Yurt Dışı İlaç Temini için...
TEB Majistral
Faydalı Linkler
Türk Eczacıları Birliği
İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
e-devlet
e-bildirge
Resmi Gazete
SGK
Medula Reçete Giriş
MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi
Edak Ecza Koop.
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
 

Hizmetlerimiz   Çeşitli
Medula Reçete   Güncel İlaç Fiyat Listesi
Eczacı Odaları   e-Gazeteler
Üyelerimiz   Kayseri İş İlanları
      Hava Tahmini-KAYSERİ
 
  352 222 6767
  kayserieczaciodasi@gmail.com
Copyright © kayserieo.org.tr 2014
Online:   54   Bugün:   506 Toplam:   26847145   İp:   75.101.173.236