TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI
SGK Tarafından Fatura Ödemelerinde Yapılan Haksız Kesintiler Hakkında
Bu yazı 5324. kez sizin tarafınızdan okunuyor.
( 20-10-2014 )

Birliğimize Eczacı Odalarımızdan yapılan müracaatlarda 16.09.2014 tarihinde banka hesaplarına yatırılmış olan Haziran 2014 SGK fatura bedellerinin birçok eczacının hesabına eksik yatırdığının tespit edilmesi üzerine Kurum ile irtibata geçildiği, sonrasında Kurumun yapmış olduğu kontroller neticesinde haksız yere yapılan bu kesintilerin Eylül ayı sonuna kadar eczacıların hesaplarına aktarıldığı,


Ardından 15.10.2014 tarihinde banka hesaplarına yatırılmış olan Temmuz 2014 SGK fatura bedellerinde yine aynı sorunla karşılaşıldığı ve birçok eczacının hesabına fatura bedellerinin eksik yatırdığı bildirilmiştir.
Bunun üzerine Birliğimiz tarafından SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı’na bugün tarihli aşağıda yer alan yazı gönderilmiştir.


Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

39.A.00.003827
17.10.2014
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI’NA


Birliğimize Eczacı Odalarımızdan yapılan müracaatlarda 16.09.2014 tarihinde banka hesaplarına yatırılmış olan Haziran 2014 SGK fatura bedellerinin birçok eczacının hesabına eksik yatırdığının tespit edilmesi üzerine Kurum ile irtibata geçildiği, sonrasında Kurumun yapmış olduğu kontroller neticesinde haksız yere yapılan bu kesintilerin Eylül ayı sonuna kadar eczacıların hesaplarına aktarıldığı,


Ardından 15.10.2014 tarihinde banka hesaplarına yatırılmış olan Temmuz 2014 SGK fatura bedellerinde yine aynı sorunla karşılaşıldığı ve birçok eczacının hesabına fatura bedellerinin eksik yatırdığı bildirilmektedir.


Birliğimize ulaşan şikayet dilekçelerinden de anlaşıldığı üzere SGK tarafından eczanelere yapılan ödemelerde prim borçları vs nedenlerle haksız yere kesintiler yapıldığı bilahare haksız kesintilerin eczacılara iade edilmesine rağmen eczacıların mağdur edildiği ifade edilerek konu hakkında gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir.


Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 4.3.7.maddesi (Eczacının kendisinin ve/veya çalışanlarının Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve doğabilecek diğer ferilerine ilişkin borcu bulunması halinde bu borç miktarı yasal faizi ile birlikte eczanenin Kurumdaki alacağından düşüldükten sonra varsa kalan tutar eczacıya ödenir. Bu işlemlerle ilgili belgenin bir sureti ilgiliye gönderilir.) kapsamında yapıldığı ifade edilmekte ancak üye eczacılarımızın Kurum alacaklarından haksız yere prim borcu veya başka bir ad altında kesintiler yapılması, ödemelerini ve çeklerini Kurum alacaklarına göre belirleyen eczacıları mağdur etmektedir. Yapılan kesintilerin haksız olduğunun anlaşılmasından sonra bilahare yapılan kesintilerin eczacıların hesaplarına iade edildiği ancak kesinti nedeni ile eczacıların çeklerinin karşılıksız çıktığı depo ve diğer ödemelerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı tespit edilmiştir.


Bu konuda ödemeleri yapan birimler ile yapılan görüşmede sorunun Strateji Geliştirme Başkanlığından kaynaklandığı ifade edilmiş ancak tarafınızla yapılan şifahi görüşmede haksız yapılan kesintilerin ödeme yapan il müdürlüklerinden kaynaklandığı tarafımıza iletilmiştir. Bu nedenle Kurumunuz tarafından gerekli önlemlerin alınarak gerekse ödemeleri yapan SGK il müdürlüklerinin uyarılarak üye eczacılarımızdan haksız yere kesinti yapılmasının engellenmesini bu amaçla her türlü idari ve hukuki önlemin alınmasını hem kişisel hem de kurumsal açıdan başkaca bir yasal işleme mahal bırakılmaması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel SekreterBaşlıklar
18-06-2019
18-06-2019
17-06-2019
17-06-2019
15-06-2019
14-06-2019
14-06-2019
14-06-2019
13-06-2019
13-06-2019
13-06-2019
12-06-2019
12-06-2019
12-06-2019
11-06-2019
11-06-2019
11-06-2019
11-06-2019
10-06-2019
10-06-2019
07-06-2019
31-05-2019
31-05-2019
31-05-2019
31-05-2019
30-05-2019
30-05-2019
30-05-2019
29-05-2019
29-05-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 | ileri

 
  Dilek ve Şikayet Kutusu
 
 
 

Etkinliler
 
TEB Kısayollar
TEB Canlı Yayın
Yurt Dışı İlaç Temini için...
Faydalı Linkler
Türk Eczacıları Birliği
İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
e-devlet
e-bildirge
Resmi Gazete
SGK
Medula Reçete Giriş
MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi
Edak Ecza Koop.
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
 

Hizmetlerimiz   Çeşitli
Medula Reçete   Güncel İlaç Fiyat Listesi
Eczacı Odaları   e-Gazeteler
Üyelerimiz   Kayseri İş İlanları
      Hava Tahmini-KAYSERİ
 
  352 222 6767
  kayserieo@hotmail.com
Copyright © kayserieo.org.tr 2014
Online:   67   Bugün:   1515 Toplam:   26169969   İp:   54.209.227.199