TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI
İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri E-Sertifika Programı Hakkında
Bu yazı 4355. kez sizin tarafınızdan okunuyor.
( 15-01-2016 )

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre;

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere 1/7/2016 tarihinden itibaren iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması gerekmektedir.

 (Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için )

Gerçekleştirilen İşlem Basamakları :

1)    Risk Değerlendirme Formu ( Farmainbox üzerinden yapıldı )

2)    Çalışanların Sağlık Raporu ( ( duyurusu yapıldı ve alınması sağlandı )

3)    Çalışanların Eğitimi ( TEB Akademisi düzenledi. ( Alınan Sertifikalar 3 yıl geçerli) )

*Eczane çalışanlarının acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında bilgilendirilmesi ve bunlara ilişkin eğitimleri ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini işveren olarak eczacının kendisinin verebilmesi için:

E-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekillerinin, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceği belirtilmektedir.

 

Söz konusu eğitimlere katılmak isteyen eczacılarımız için Program koşulları aşağıda belirtilmektedir.

Bahar Dönemi E-sertifika Programına başvurular www.esertifika.anadolu.edu.tr başvuru linkinden 28.12.2015 – 15.01.2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

*Program katılım ücreti 250 TL'dir.

*Eğitim Programı, her yıl Bahar-Yaz-Güz olmak üzere yılda üç defa açılacaktır.

*Her dönem 12 haftalık öğretim süresini kapsamaktadır. Eğitimler online olarak verilecektir. Dönem sonunda yapılacak sınav sonrasında başarılı olan kişilere serfitika verilecektir.

Eğitim sonrasında sertifika alan eczacılar, sadece eczanelerinde olmak şartıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri sağlayabilecektir. ( Çalışanların Eğitimi – Acil Durum Eylem Planı ) Çalışanlarının işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu tutulacaktır.

 

İLGİLİ TEB YAZISI :

Bilindiği üzere 20/06/2012 tarihinde kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre eczanesi bulunan meslektaşlarımızın aşağıda belirtilen yasal zorunlulukları bulunmaktadır.

6331 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. fıkra c bendini zaman olarak bağlayan 38. Madde 1. Fıkra c bendi uyarınca İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır şeklindedir.

Ayrıca aynı Kanunun 38. Maddesinin 1. Fıkrası hükmü gereğince işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere 1/7/2016 tarihinden itibaren iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması gerekmektedir.

Aynı Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrası a bendini zaman olarak bağlayan 38. Madde 1.Fıkra c bendi uyarınca 01/01/2013 tarihinden itibaren çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri alma zorunluluğu başlamıştır.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Birliğimiz tarafından;

*Tüm üyelerinizin Farmainbox üzerinde yer alan ve Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmış olan Risk Değerlendirme Formları Farmainbox Reçete Tevzi Sistemi üzerinden ile 21 Mart 2013 tarihinde ulaşılır hale getirilmiştir ve eczacılarımız tarafından doldurulmuştur.

*Eczanelerde çalışan personelin sağlık ve güvenliklerini korumak ve yasal zorunlulukları yerine getirerek eczanelerin ileride idari para cezalarıyla karşılaşmalarını engellemek için Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi koordinatörlüğünde 15.10.2014 tarihinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri düzenlemiştir. Eğitime katılan ve sınavda başarılı olan eczane çalışanlarının sertifikaları 3 yıl geçerli olup, bu süre zarfında yeniden eğitim almalarına gerek duyulmamaktadır.

*Birliğimiz tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne 20.08.2013 tarihinde bir yazı gönderilerek;

*Eczane çalışanlarının acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında bilgilendirilmesi ve bunlara ilişkin eğitimleri ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini işveren olarak eczacının kendisinin verebilmesi ve,

*Eczacılara da bu eğitimin, 30.000 eczacının bağlı bulunduğu kendi meslek örgütü tarafından hazırlanacak olan uzaktan eğitim modülü ile verilebilmesinin sağlanması amacıyla ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılması talep edilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın web sayfası üzerinden yayınlanan duyuruda;

29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin" Yönetmeliği hükümlerince;

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalandığı;

Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekillerinin, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceği belirtilmektedir.

Söz konusu eğitimlere katılmak isteyen eczacılarımız için Program koşulları aşağıda belirtilmektedir.

Bahar Dönemi E-sertifika Programına başvurular www.esertifika.anadolu.edu.tr başvuru linkinden28.12.2015 – 15.01.2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

*Program katılım ücreti 250 TL'dir.

*Eğitim Programı, her yıl Bahar-Yaz-Güz olmak üzere yılda üç defa açılacaktır.

*Her dönem 12 haftalık öğretim süresini kapsamaktadır. Eğitimler online olarak verilecektir. Dönem sonunda yapılacak sınav sonrasında başarılı olan kişilere serfitika verilecektir.

Eğitim sonrasında sertifika alan eczacılar, sadece eczanelerinde olmak şartıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri sağlayabilecektir. Çalışanlarının işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu tutulacaktır.

Ayrıca Birliğimiz tarafından ilerleyen süreçte, mevzuat hükümlerinde yer alan Periyodik Sağlık Muayenesi, Risk Analiz Değerlendirme Formu, Acil Durum Eylem Planı, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi dahil tüm programları kapsayan çalışmalar yapmak üzere Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Firmaları ile görüşmeler devam etmektedir.

Bilgilerinize.

Kılavuz için tıklayınız.

DT:12.01.2016Başlıklar
24-05-2019
24-05-2019
23-05-2019
23-05-2019
22-05-2019
22-05-2019
22-05-2019
21-05-2019
20-05-2019
20-05-2019
20-05-2019
18-05-2019
18-05-2019
16-05-2019
16-05-2019
16-05-2019
16-05-2019
15-05-2019
15-05-2019
15-05-2019
14-05-2019
14-05-2019
14-05-2019
14-05-2019
14-05-2019
13-05-2019
13-05-2019
11-05-2019
11-05-2019
11-05-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | ileri

 
  Dilek ve Şikayet Kutusu
 
 
 

Etkinliler
 
TEB Kısayollar
TEB Canlı Yayın
Yurt Dışı İlaç Temini için...
Faydalı Linkler
Türk Eczacıları Birliği
İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
e-devlet
e-bildirge
Resmi Gazete
SGK
Medula Reçete Giriş
MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi
Edak Ecza Koop.
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
 

Hizmetlerimiz   Çeşitli
Medula Reçete   Güncel İlaç Fiyat Listesi
Eczacı Odaları   e-Gazeteler
Üyelerimiz   Kayseri İş İlanları
      Hava Tahmini-KAYSERİ
 
  352 222 6767
  kayserieo@hotmail.com
Copyright © kayserieo.org.tr 2014
Online:   35   Bugün:   1 Toplam:   26128784   İp:   34.207.82.217