TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ'NDEN
Bu yazı 3580. kez sizin tarafınızdan okunuyor.
( 13-01-2016 )

Sedever Ampul Formlarının Yeşil Reçeteye Tabi İlaçlar Kapsamına Alınması Hakkında

40.A.00376
12.01.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun web sayfasında 11.01.2016 tarihinde yayımlanan, 02.12.2015 tarihli ve 146856 evrak nolu yazı ile, "Haver Ecza Deposu A.Ş. adlı firma adına ruhsatlı olan "Sedever 50 mg/10 ml IV/IM/Rektal Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul" ve "Sedever 15 mg/3 ml IV/IM/Rektal Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul" adlı ilaçlar Midazolam adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar" kapsamına alındığı,

Söz konusu ilaçların Yeşil Reçete ile verilmesi, reçetesiz satışının yapılmaması ve kayıtların ilgili mevzuat doğrultusunda yapılması gerektiği bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte yer er almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum duyurusu için tıklayınız.


TİTCK'nın Avro Değeri ile ilgili Duyurusu Hakkında

40.A.00.00366
12.01.2016

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun resmi web sayfasında yayınlanan 08.01.2016 tarihli duyuruda;

"10.07.2015 tarihli ve 7752 sayılı resmi gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Karar ve bu Kararın hükümlerinde yer alan 2. maddenin 2. fıkrası gereğince (Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; bir önceki yılın Resmî Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin yüzde 70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir. Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın Ocak ayının ilk 5 (beş) işgünü içerisinde toplanarak yukarıda belirtilen usuller dâhilinde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 (bir) Avro değerini ilan eder) 1 (Bir) Avro değerinin 2,0787 TL'den 2,1166 TL'ye güncellenmesi yönünde karar alınmıştır. Yeni Avro değerinin geçerlilik tarihi 45 (kırk beş) gün sonra (7. Maddesi 3 fıkrası gereğince "İlaç fiyatlarının tespitinde kullanılan Avro değerinde yapılacak olan değişiklikler Komisyon kararının ilanından itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer) geçerli olacaktır." denilmektedir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

---------------------------------------------------------------------------------------

Aldolan Ampul Hakkında Talimatname

40A.00.00367
12.01.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Kurumun web sayfasında yayımlanan 11.01.2016 tarihli duyuru ekinde; Aldolan Ampul isimli ilaç hakkında 17.08.2015 tarih ve 1812184 sayılı Talimatname yer almakta olup Talimatname ile;

Pethidin HCl adlı kontrole tabi maddeyi içeren ilaçların 29.04.1998 tarihli ve 16257 sayılı Bakanlık Genelgesi ile "Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar" kapsamına alındığı,

Söz konusu etken madde için, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde 5 günden önce tekrarlanmamak üzere, bir reçeteye yazılabilecek azami doz 1500 mg olarak belirlendiği, ilacın reçetelendirilmesinde karşılaşılan problemler ve buna bağlı olarak zamanla gelişen yüksek bağımlılık potansiyeli göz önüne alındığında ilacın reçetelendirilmesine ilişkin hususlarda düzenleme yapılmasının zaruri olduğu,

Bu bağlamda 29.04.1998 tarihli ve 16257 sayılı Bakanlığımız Genelgesinde Pethidin HCl içeren ilaçlar ile ilgili olarak yer alan "aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği takdirde" ifadesinin kaldırıldığı, Aldolan 100 mg/2 ml Ampul adlı ilacın Bakanlıkça onaylı 12.06.2015 tarihli güncel Kısa Ürün Bilgisine "Kronik ağrı tedavisinde kullanımı kontrendikedir." ve "Akut ağrı tedavisinde 5 (beş) günden daha uzun kullanımı uygun değildir." ifadelerinin eklendiği,

Diğer yandan Pethidin HCl etken maddesini içeren ilaçlar için maksimal dozları 

*Aldolan 100 mg/2 ml 5 Ampul için 3 (üç) kutu, 
*Aldolan 100 mg/2 ml 3 Ampul için 5 (beş) kutu, 
*Pethidine Antigen 100 mg/2 ml Ampul için 2 (iki) kutu olmak üzere adı geçen ilaçların Kırmızı Reçete ile verilmeleri gerektiği ve 3 (üç) aydan önce tekrar reçete edilmeyeceği,

Ayrıca Kırmızı Reçetelerin sadece hastane dışına çıkan yani serbest eczanelerce karşılanacak uyuşturucu madde ve müstahzarları için kullanıldığından bahsi geçen ilaçların hastanelerde kullanımları yukarıda belirtilen hususlara tabi olmadığı bildirilmekte olup, konunun meslektaşlarımıza duyurulması istenmektedir.

Kurumun yazısı ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocuvite Lutein Kapsül Adlı Ürünün Bazı Partilerine Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

40A.00.00368
12.01.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize Bausch+ Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş tarafından iletilen 11.01.2016 tarihli yazı ile,

Ocuvite Lutein Kapsül adlı ürünlerinin piyasada bulunan ve aşağıda yer alan partilerinde;

*Ocuvite Lutein Kapsül 3957FO110 Parti Numaralı, 30.06.2014 Üretim Tarihi ve 06/2016 Son Kullanma Tarihi,
*Ocuvite Lutein Kapsül 3958FO110 Parti Numaralı, 30.06.2014 Üretim Tarihi ve 06/2016 Son Kullanma Tarihi,
*Ocuvite Lutein Kapsül 6272KO110 Parti Numaralı, 06.11.2014 Üretim Tarihi ve 11/2016 Son Kullanma Tarihi,
*Ocuvite Lutein Kapsül 6273KO110 Parti Numaralı, 06.11.2014 Üretim Tarihi ve 11/2016 Son Kullanma Tarihi,
*Ocuvite Lutein Kapsül 6271KO110 Parti Numaralı, 05.11.2014 Üretim Tarihi ve 11/2016 Son Kullanma Tarihi

etiketleme kusuru tespit edildiği, ürünün ıslahının yapılması amacı ile, firma tarafından Bausch+Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş tarafından, 11 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği" doğrultusunda 3.Sınıf B Seviyesinde (nihai kullanıcıya ürün sağlayan yerler; eczane, kurum eczacısı) gönüllü geri çekme işlemi uygulanacağı bildirilmekte olup,

Yazı ekinde yer alan "Eczaneler İçin Geri Çekme Bildirim Yazısı" ile "Eczane Ürün Geri Toplama Formu"nun iletilmesi talep edilmektedir.

Firmanın yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Firma yazısı için tıklayınız.

---------------------------------------------------------------------------------

Başlıklar
22-07-2019
18-07-2019
17-07-2019
16-07-2019
16-07-2019
13-07-2019
12-07-2019
12-07-2019
12-07-2019
12-07-2019
12-07-2019
11-07-2019
11-07-2019
11-07-2019
10-07-2019
10-07-2019
09-07-2019
09-07-2019
05-07-2019
05-07-2019
05-07-2019
04-07-2019
04-07-2019
04-07-2019
04-07-2019
04-07-2019
04-07-2019
04-07-2019
04-07-2019
02-07-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 | ileri

 
  Dilek ve Şikayet Kutusu
 
 
 

Etkinliler
 
TEB Kısayollar
TEB Canlı Yayın
Yurt Dışı İlaç Temini için...
TEB Majistral
Faydalı Linkler
Türk Eczacıları Birliği
İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
e-devlet
e-bildirge
Resmi Gazete
SGK
Medula Reçete Giriş
MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi
Edak Ecza Koop.
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
 

Hizmetlerimiz   Çeşitli
Medula Reçete   Güncel İlaç Fiyat Listesi
Eczacı Odaları   e-Gazeteler
Üyelerimiz   Kayseri İş İlanları
      Hava Tahmini-KAYSERİ
 
  352 222 6767
  kayserieo@hotmail.com
Copyright © kayserieo.org.tr 2014
Online:   71   Bugün:   1188 Toplam:   26217293   İp:   34.201.121.213