TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI
HER YÖNÜYLE TAKAS
Bu yazı 1471. kez sizin tarafınızdan okunuyor.
( 21-01-2019 )

HER YÖNÜYLE TAKAS

Değerli Meslektaşlarım,

Meslek hayatımızın her döneminde var olan ilaç takası 2014 yılında yönetmeliğimize eklenen bazı maddeler ve ilaç takip sisteminin uygulanmaya başlamasıyla bizim için çözülmesi gereken önemli bir problem haline dönüştü.

               Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki yönetmeliğimiz de ve kanunumuzda toptan satış ve takas, sınırlı bir şekilde ifade dilerek bu konu çözüme kavuşturulmaya çalışıldı. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu düzenleme oldukça yetersiz ve bir çok mağduriyeti de beraberinde getiriyor.

Yönetmeliğimizde ifade edilen takas bize verilen bir hak gibi dursa da mali konularla belirtilen yükümlülüklerimizi şuan için ortadan kaldırmamaktadır. Takas konusunda 2 önemli bağlayıcı durum var 1. Si Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yönetmeliğimiz maddeleri, 2. Si Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen ilgili konular. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğimizde yer aldığı şekilde (her ne kadar yönetmelikte detay belirtilmemişse de) takası takip ediyor, uyarıyor bilgilendiriyor. Maliye Bakanlığının olaya bakış açısı ise (ilgili kanunlar gereği ) şöyle: bir mal bir yerden bir yere aktarılıyorsa evrak düzenlenmelidir şeklinde. Yani toptan veya perakende ama mutlaka evrak olmalı gibi bir bakış açısıyla olayı değerlendiriyor.

Evet takas bizler için bir zorunluluktur. Aşağıda belirtilen maddeler de takasın ne kadar vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır.

1)      Her eczanenin bütün depolar ile çalışma imkanı bulunmamaktadır. Çoğu eczane tek ecza deposu ile çalışabilmektedir ve bu tek depoda bütün ilaçları bulmak mümkün değildir.

2)      Sağlıklı bir nöbet sisteminin sürdürülebilmesi açısından nöbetçi eczaneler birbirleri ile takas yapmak zorundadırlar. Çünkü ecza depoları sabaha kadar nöbetçi değillerdir.

3)      Zaman zaman bazı ilaçlar piyasada yani depolarda bulunmamaktadır. Hasta mağduriyetini engellemek adına bu durumda da takas yapmak zorunluluktur.

4)      Son kullanma tarihi yaklaşmış olan milli servet değerindeki ilaçların çöpe atılmasını engellemek adına takas çok önemli bir rol oynamaktadır.

5)      Her ay sonunda eczaneler SGK için fatura sonlandırması yaptığı dönemlerde piyasada bulunmayan bazı ilaçları mutlaka tedarik etme zorunluluğundan dolayı ancak takas yaparak faturalarını sonlandırabilmektedir.

Sevgili Meslektaşlarım,

Sürekli olarak toplantılarda dile getirdiğimiz ve çözüm istediğimiz bir konu  olan takas için 2014 yılında T.İ.T.C.K. nın İstanbul Sağlık Müdürlüğüne gönderdiği cevabi yazılarında değişik yönlerden açıklanmaya başlaması bu konu için yazılan ilk bakanlık yazısı. Bu açıklamayı okuyunca da çok fazla aydınlanamıyorsunuz elbette. Bu yazıda bakanlığımız ilk önce takası borçlar kanunu yönünden ele alıyor ve borçlar kanunun 139. Maddesine itafen takası tarif ediyor. Ancak ilaç değişim işlemi olarak  ifade edilen takasın 139. Madde den daha çok borçlar kanununun 282. Maddesinde geçen mal değişim sözleşmesi ( trampa ) ile mümkün olabileceğini anlatıyor. Yani takas  yapan eczaneleri trampa yani sözleşmeli değişim yapan kurumlar olarak tanımlıyor. Sonuçta  da bakanlığımız bu yazıda “ilaç değişim işleminde fatura kesilmeli ve gelir vergisi matrahına işlenmelidir” şeklinde görüş beyan ediyor. 213 sayılı  vergi usul kanunu “mükellef izahat talebi” ne itafen ilgili kurumdan görüş  almalısınız diyerek konuyu bağlıyor. Takas bu haliyle  de açıklığa kavuşmadan karma karışık bir halde yine kafaları karıştırıyor ve eczacılarımız nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Bu trampa ( mal değişim sözleşmesi ) nedir diye biraz araştırdığımızda ise karşımıza 2011 yılında maliye ye sorulmuş ve cevaplanmış bir yazı çıkıyor. Bir vatandaş trampa sözleşmesi ile ilgili soruyu 2011 yılında maliye ye sormuş ve cevap yazısının son paragrafında “vergilendirilmelidir” şeklinde kendisine cevap verilmiştir. Yani Sağlık Bakanlığının  yazısında geçen trampa açıklaması da bizlere mali açıdan bir kolaylık sağlamamış, bu güne kadar  karışık ve çözülmesi gereken bir konu olarak bırakılmıştır.

Son günlerde takas konusunu  TİTCK yoğun bir şekilde takip etmekte ve İl Sağlık Müdürlüklerimize bu konuda yazılar göndermektedir. TEB de takas konusunda kurum ile görüşmeler gerçekleştirmektedir. Bakanlığın göndermiş olduğu yazılardan da anlaşılacağı üzere bu konuda bir çalışma yapılacağı anlaşılmaktadır. Yüklü miktarda takas yapan eczanelerin TİTCK ya raporlanması müdürlüklerden istenmektedir. Yönetmeliğimizde takas ile ilgili bir kutu sınırlaması olmamasına karşın TİTCK belirli bir kutu üzerinde olan takasları takip edeceğini bildirmektedir.

Bu konu netlik kazanana kadar meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına takas işleminin Bakanlığın şimdiki görüşü doğrultusunda ve faturandırararak yapması önemlidir.

Bu konuda mali müşavirlerinde önerdiği şekilde takas işlemi faturandırılmalı, emsal fiyatları üzerinden fatura kesilmeli, fatura içeriğine takas faturasıdır diye belirtilmeli, karşılıklı olarak takas yapılan eczane ile takasların eşitlenmesi sağlanmalı, ayrı bir dosya halinde muhasebeye takas olduğu bildirilmeli ve muhasebe kayıtlarına mal değişimi olarak işlenmesi sağlanmalıdır.

Sonuç olarak;

Yönetmeliğimizin 2. Maddesinin 5. Fıkrasında ifade edilen “Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak aynı il içerisinde yapılabilir” hükmü bu konuyu aydınlatmaya yetmiyor. Öncelikli olarak takas konusunda maliye bakanlığından muafiyet sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Yapılacak yönetmelik çalıştayında da yönetmeliğimiz ve mali konular açısından takasın tüm detayları belirlenmelidir.  Bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. İlgili tüm kurumların hızlı bir şekilde çalışması ve yönetmelik değişikliğinin yapılması sağlanmalıdır. Yoksa Demokles’in kılıcı gibi her daim eczacılarımızın üzerinde sallanmaya ve korku salmaya devam edecektir.Ecz. Oğuzhan ULUTAŞ

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Başlıklar
24-08-2020
14-05-2020
26-04-2020
27-03-2020
17-03-2020
03-02-2020
24-12-2019
11-12-2019
27-11-2019
31-07-2019
14-05-2019
12-05-2019
26-04-2019
05-04-2019
18-03-2019
14-03-2019
12-03-2019
08-03-2019
21-01-2019
10-11-2018
04-10-2018
17-09-2018
02-07-2018
19-05-2018
18-05-2018
26-04-2018
14-03-2018
07-03-2018
26-01-2018
28-12-2017
1 2 3 | ileri

 
  Dilek ve Şikayet Kutusu 
 
TEB Kısayollar
TEB Canlı Yayın
Yurt Dışı İlaç Temini için...
TEB Majistral
Faydalı Linkler
Türk Eczacıları Birliği
İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
e-devlet
e-bildirge
Resmi Gazete
SGK
Medula Reçete Giriş
MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemi
Edak Ecza Koop.
E.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri
 

Hizmetlerimiz   Çeşitli
Medula Reçete   Güncel İlaç Fiyat Listesi
Eczacı Odaları   e-Gazeteler
Üyelerimiz   Kayseri İş İlanları
      Hava Tahmini-KAYSERİ
 
  352 222 6767
  kayserieczaciodasi@gmail.com
Copyright © kayserieo.org.tr 2014
Online:   45   Bugün:   212 Toplam:   26981193   İp:   34.236.245.255